• Direction اشرفی اصفهانی - بعد از تقاطع مرزداران- برج نگین رضا

در خصوص تاسیس شرکت در منطقه آزاد انزلی :

در ابتدا با توجه به انتخاب نام های درخواستی نسبت به تعیین نام شرکت در شرف تاسیس اقدام می شود. بلافاصله پس از تعیین نام شرکت نسبت به اجاره محل فعالیت شرکت اقدام می شود. چنانچه مدیران شرکت تمایل به اخذ صندوق پستی داشته باشند می توانند از صندق پستی به عنوان آدرس دفتر مرکزی شرکت استفاده کنند که در واقع یک مهلت سه ماهه برای اجاره محل دفتر شرکت می باشد. در واقع اجاره صندوق پستی یک میانبر برای تسریع در تاسیس شرکت است و مزایای خاصی برای موسسین شرکت ندارد.

پس از اجاره محل اساسنامه تنظیم شده و همراه با مدارک شناسایی و سایر مدارک مورد نیاز تحویل اداره ثبت شرکت های منطقه آزاد شده و حداکثر ظرف مدت چهار روز اداری شرکت مورد نظر تاسیس می شود.

درخصوص تاسیس شرکت های سهامی خاص، پس از تعیین نام بلافاصله باید نسبت به پرداخت 35 درصد سرمایه شرکت اقدام نمود و سپس مدارک تحویل اداره ثبت شرکت های منطقه گردد.

اگر چنانچه مدیران شرکت مایل به اخذ پروانه بهره برداری و کارت بازرگانی از سازمان منطقه آزاد باشند پس از تاسیس شرکت باید مدارک مربوط به اجاره یا خرید واحد مستقر در محدوده سازمان منطقه آزاد را تحویل اداره سرمایه گذاری معاونت اقتصادی سازمان داده تا نسبت به صدور پروانه بهره برداری و متعاقباً کارت بازرگانی اقدام شود. حداکثر زمان برای اجرای تمامی این مراحل در صورتی که مشکلی بابت اجاره محل وجود نداشته باشد حداکثر بیست روز می باشد.

مجتمع کاسپین و ستاره شمال و ونوس از جمله مکانهای اداری واقع در سازمان منطقه آزاد انزلی است که مورد اقبال مدیران شرکتهاست که برای اخذ کارت بازرگانی اجاره /خرید مکان در آنها برای دفتر مرکزی شرکت الزامیست.

قانون حداقل و حداکثر سهام/ سهم الشرکه در مناطق آزاد منتفی است. از کارت بازرگانی متعلق به شرکتهای ثبت شده در منطقه آزاد می توان در عملیت گمرکی سایر مبادی ورودی کالاها نیز استفاده کرد یا به عبارتی کارت صادره از سازمان منطقه آزاد انزلی مختص به ترخیص کالا فقط از گمرک انزلی نیست.

جدیدترین بخشنامه در خصوص صدور کارت بازرگانی در منطقه آزاد انزلی با این مضمون است که یکی از مدیران شرکت باید حداقل یک تا سه سال اضهارنامه مالیاتی یا گواهی پرداخت مالیات یا ارزش افزوده داشته باشند. حداقل مدرک تحصیلی برای صدور کارت بازرگانی دیپلم است.

فرم درخواست تماس

تلفن خود را وارد کنید - در زمان مورد نظرتان با شما تماس خواهیم گرفت

فرم درخواست تماس

فرم درخواست تماس شما با موفقیت ارسال شد