• Direction اشرفی اصفهانی - بعد از تقاطع مرزداران- برج نگین رضا


ثبت تغییرات شرکت ها

انواع تغییرات شرکت ها و موسسات از جمله :

ورود و خروج شرکا بدون حضور

افزایش و کاهش سرمایه شرکت و موسسه (به صورت غیر نقدی)

نقل و انتقال سهام انواع شرکت ها و موسسات

تغییر آدرس محل شرکت

تغییر نام شرکت

تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت

تمدید اعضای هیات مدیره و بازرسین

انحلال رسمی توسط کارشناسان رسمی ثبت صورت جلسات در اسرع وقت انجام می پذیرد

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در شرکت ها یا موسسات :

کپی روزنامه رسمی تاسیس

کپی روزنامه های تغییرات

کپی شرکتنامه پشت و رو ( در مسئولیت محدود )

کپی تقاضانامه پشت و رو ( در موسسه )

کپی اظهارنامه پشت و رو ( در سهامی خاص )

کپی شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص ورودی

اصل مدارک شناسایی اشخاص خروجی و حضور جهت امضا و اثر انگشت در اداره ثبت شرکت ها

در صورت تغییر آدرس شرکت، آدرس محل جدید و کد پستی ۱۰ رقمی ( تغییر آدرس فقط مناطق ۲۰گانه تهران و محدوده هایی که مربوط به اداره ثبت شرکت های تهران می باشد را در بر می گیرد )

در صورت انحلال شرکت حضور و امضای تمامی اعضای هیات مدیره الزامی است.

فرم درخواست تماس

تلفن خود را وارد کنید - در زمان مورد نظرتان با شما تماس خواهیم گرفت

فرم درخواست تماس

فرم درخواست تماس شما با موفقیت ارسال شد